Promotie C. Eid: smart grids

17 november 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Towards the design of flexibility management in smart grids: A techno-institutional perspective. Promotor: Prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen (TBM).

In Europa is er een sterke focus op de ontwikkeling van smart grids, terwijl de definitie van smart grids echter vaak breed en vaag blijven. Hierdoor kan de daadwerkelijke implementatie van smart grids significant verschillen afhankelijk van de betrokken partijen in het ontwerpproces.

Dit werk is gericht op het informeren van beleidsmakers, de elektriciteitsindustrie en onderzoekers over belangen van betrokkenen in smart grids en de technische complexiteit van smart grids. Dit gebeurt via een techno-institutioneel kader welke rekening houdt met de technische aard van elektriciteitsvoorziening, de institutionele aard van de elektriciteitsmarkten en regulering, evenals de perspectieven van de belanghebbenden. Daarnaast presenteert dit werk de potentiƫle financiƫle baten van flexibiliteitsmanagement in smart grids en de toekomstige mogelijkheden voor smart grids en flexibiliteitsmanagement in Europa.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.