Promotie C.A.L. Westin: luchtverkeer

24 november 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Strategic Conformance: Exploring Acceptance of Individual-Sensitive Automation for Air Traffic Control. Promotor: Prof.dr.ir. M. Mulder (LR).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.