Promotie J.G. Verlaan: publieke infrastructuur

16 november 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Afschrijven op publieke infrastructuur. Promotor: Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (CiTG).

De komende jaren wordt een grote vervangingsopgave van wegen, bruggen en tunnels verwacht. Hiervoor zullen voor miljarden euro aan budgetten noodzakelijk zijn. Het beschikken over informatie om activiteiten te sturen en bestedingen te verantwoorden is dan uitermate belangrijk en gewenst. Een geïntegreerde aanpak van techniek en financiën zal bijdragen aan een publieke infrastructuur waarmee effectief en efficiënt kan worden voorzien in de maatschappelijke wensen en behoeften naar vervoer en transport.

 “Afschrijven op publieke infrastructuur” is een exploratieve studie naar de financieel-economische implicaties van de invoering van een baten-lastenstelsel bij de Nederlandse rijksoverheid voor de instandhouding van civieltechnische netwerken. Onderzocht is de wijze waarop een professioneel opdrachtgever op basis van bedrijfseconomische beginselen de instandhouding van een infrastructuurnetwerk kan optimaliseren. Hiervoor is het nodig dat technische en administratieve informatie wordt geïntegreerd, bijvoorbeeld door bij de rijksoverheid gebruik te maken van een systeem van dubbel boekhouden, zoals bedrijven dat vaak al hanteren. De kosten worden dan niet als kasstroom geregistreerd maar in de administratie gekoppeld aan perioden waarin de kosten gemaakt worden. De instandhoudingsorganisatie (zoals Rijkswaterstaat of ProRail) kan zich daarmee zowel technisch als financieel beter op de toekomst voorbereiden.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.