Promotie A.J. Saraber: vliegas

12 december 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Fly-ash from coal and biomass for use in concrete. Origin, properties and performance. Promotor: Prof.dr.ir. K. van Breugel (CiTG). 

Poederkoolvliegas wordt op grote schaal toegepast als grondstof in de betonindustrie omdat het een deel van het cement kan vervangen en het daarnaast bijdraagt om bepaalde eigenschappen van het beton te verbeteren. Om de bijdrage van steenkool gestookte elektriciteitscentrales aan klimaatverandering te verminderen, wordt meer en meer steenkool vervangen door biomassa. Teneinde vliegas als waardevolle grondstof te behouden is het essentieel een goed begrip te hebben van de relatie tussen de meegestookte biomassa, het verbrandingsproces, de eigenschappen van de vliegas en de eigenschappen van het daarmee vervaardigde beton. Vliegassen afkomstig van meestookproeven op pilot- en real-scale werden fysisch, chemisch en mineralogisch gekarakteriseerd. Verder werden de eigenschappen bepaald van cementpasta, mortel en beton vervaardigd met deze vliegassen. De chemische samenstelling van de vliegas wordt beïnvloed door het meestoken van biomassa. In het bijzonder de gehalten Ca, Mg, K en P nemen toe wanneer biomassa van plantaardige of dierlijke herkomst wordt meegestookt. In het geval dat de biomassa van industriële herkomst was, varieert de invloed sterk van soort tot soort. Het bleek mogelijk om de beoogde relatie vast te stellen voor biomassa van plantaardige en dierlijke oorsprong. Echter, voor biomassa met een industriële oorsprong bleek dit niet altijd het geval te zijn. Tot slot, werd de toepassing van vliegas uit meestoken beoordeeld vanuit het oogpunt van een circulaire economie (technische en biologische cyclus).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.