Promotie G. Mattoni: quantum materials

18 december 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Metal-Insulator Transitions in Quantum Materials Heterostructures. Promotor: Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.