Promotie H.R.N. van Erp: risico’s

04 december 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

A Bayesian Framework for Risk Perception. Promotor 1: Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. P.H.A.J.M. van Gelder (TBM).

Het werk van behavioural economisten wordt  verenigt in een gemeenschappelijke poging om tot een herziening van de economische theorie te komen middels een vervanging van de traditionele homo oeconomicus met een psychologisch model welke beter past met de empirisch geobserveerde data in experimenten met (hypothetische) weddenschappen. De Bayesiaanse besliskunde op zijn beurt tracht tot een vervanging van het psychologisch model van de behavioural economisten te komen middels een licht aangepaste homo oeconomicus. De Bayesiaanse besliskunde is een neo-Bernoulliaanse non-expected utility theorie. Want deze besliskunde, op basis van een consistentie bewijs, keert terug naar de utility functie zoals in eerste instantie voorgesteld door Bernoulli. Maar deze besliskunde verschilt van Bernoulli zijn orginele expected utility theorie in dat het stelt dat het meest waarschijnlijke (i.e., de verwachtingswaarde) niet de enige informatie is waar we onze beslissingen baseren.  Dat wil zeggen, het wordt gepostuleerd in de Bayesiaanse besliskunde dat het verwacht kan worden dat de worst- en best-case scenarios (i.e., de lower en upper confidence bounds van onze uitkomsten kansverdelingen) ook worden meegenomen in onze beslissingen.

In de inquiry calculus worden relevanties toegekend aan bronnen van informatie. Middels de informatie theoretische  product en som regels kunnen er dan operaties worden uitgevoerd op deze relevanties om de relevantie van een bron van informatie in relatie tot een issue of interest. Bijvoorbeeld, als er een mogelijkheid is op gevaar, dan stelt de inquiry calculus ons in staat om relevanties toe te kennen aan de uitspraken van de officiële instanties aangaande dat gevaar. Het kan dan gevonden worden dat de relevantie van een officiële bron direct gerelateerd is aan de gepercipieerde neutraliteit en competentie van die bron. Een hoge waarschijnlijkheid van neutraliteit en competentie impliceren een hoge relevantie, waar een lage waarschijnlijkheid van neutraliteit en competentie een lage relevantie impliceren. Dit mathematisch af te leiden resultaat is in nauwe overeenstemming met het door de sociale wetenschappen gevonden belang van vertrouwen in risico communicatie.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.