Promotie J.P. Bergen: kernenergie

11 december 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Reflections on the Reversibility of Nuclear Energy Technologies. Promotor: Prof.dr.ir. I.R. van de Poel (TBM).

Kernenergietechnologieën brengen nog steeds significante onzekerheid met zich mee wat betreft hun mogelijke schadelijke gevolgen, en dat ondanks meer dan zes decennia aan ervaring met het opwekken van kernenergie. Die onzekerheid impliceert dat we over zulke gevolgen blijven leren, zelfs nadat een kernenergietechnologie al in de samenleving is geïntroduceerd. Dat betekent dus ook dat we dan kunnen leren dat het verder ontwikkelen en implementeren van die technologie onverantwoord of onwenselijk is. Moet de samenleving voorbereid zijn op zo een scenario? Zo ja, wat zijn de implicaties daar dan van? Eén manier om met dit probleem om te gaan ligt in het omkeerbaar maken van de technologie en haar introductie. 

Dit proefschrift reflecteert op de implicaties van omkeerbaarheid voor de verantwoordelijke ontwikkeling en implementatie van kernenergietechnologieën. Om dat te doen, verkent het een aantal conceptuele, normatieve en practische aspecten van omkeerbare kernenergietechnologieën. Met andere woorden, het vraagt onder welke voorwaarden zulke technologieën als omkeerbaar kunnen worden beschouwd, waarom ze omkeerbaar zouden moeten zijn, en wat voor strategieën  toegepast kunnen worden om ze omkeerbaarder te maken.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.