Promotie L. Echevarria Icaza: heat island

08 december 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Urban and regional heat island adaption measures in the Netherlands. Promotor: Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen (Bk).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.