Promotie M. Ndreko: windenergie

19 december 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Offshore Wind Power Plants with VSC-HVDC transmission. Grid Code Compliance Optimization and the Effect on High Voltage AC Transmission System. Promotor: Prof.ir. M.A.M.M. van der Meijden (EWI).

Windenergie is een belangrijke drijfveer voor toekomstige ontwikkeling van duurzame energie. Behalve wind op land heeft ook wind op zee een enormpotentieel als overvloedige hulpbron voor Europa, die bovendien in overvloed aanwezig is. De ontwikkeling van grootschalige opwekking van wind op zee is de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. De grote afstand van de kustlijn in combinatie met de noodzaak tot schaalverschroting voedde de belangstelling voor voltage sourced converter hogegelijkspanning (VSC-HVDC) als transmissietechnologie. Omde hoge betrouwbaarheid van het elektriciteitsvoorzieningssysteem te waarborgen stellen netbeheerders eisen aan de netverbinding van offshore windparken en hun HVDC-steekverbindingen. Deze verzameling regels omhelst de technische specificaties voor zowel normaalbedrijf als tijdens verstoringen. Technische oplossingen om aan netcodes te voldoen moeten rekening houden met de aanvullende standpunten van alle partijen zoals turbinefabrikanten, offshore projectontwikkelaars, technische leveranciers en netbeheerders. Op basis van deze randvoorwaarden omvatten de overkoepelende onderzoeksvragen die worden beschouwd in dit proefschrift de volgende punten: De Bepaling van de huidige stand van zaken omtrent zgn. fault-ride through (FRT) strategie├źn van offshore windparken verbonden door middel van VSC-HVDC. De Analyse van asymmetrische kortsluitingen en de ontwikkeling van nieuwe regeltechnische concepten voor VSC-HVDC-verbonden windparken. Het onderzoeken van het effect van het regelen van de inverse stroomcomponent voor on- en offshore netverstoringen. Dit proefschrift biedt waardevolle inzichten in de toepassing en het effect van typische eisen die gesteld worden in netcodes, zowel offshore (windparken) als onshore (transmissiesysteem).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.