Promotie R. Feng: Markov

08 december 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Reservoir Lithology Determination from Seismic Inversion Results: Using Markov Processes. Promotor: Prof.dr. S.M. Luthi (CiTG).

Voor reservoir karakterisering moet de heterogeniteit van de ondergrond worden bepaald. In dit proces is de distributie van lithologieën een essentieel onderdeel, omdat deze de locatie en migratiepaden van de koolwaterstoffen bepaalt. Een analyse van well-log data kan helpen om verschillende te identificeren in een eendimensionale richting (diepte), terwijl laterale informatie ontbreekt als een gevolg van het feit dat de putlocaties ver uit elkaar liggen. Aan de andere kant kan seismische data zorgen voor een bedekking van de gehele oppervlakte van het doelgebied en uit de inversie van de seismische data, gevolgtrekkingen ten aanzien van de lithologieën kunnenworden gemaakt. De belangrijkste motivatie voor dit proefschrift is om het potentiele nut te onderzoeken voor het gebruik van geologische a priori informatie in de classificatie van reservoir lithologieën. Verschillende methoden worden gebruikt om dit proces beter te begrijpen en de resultaten te kunnen vergelijken.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.