Promotie R.P. Veerman: beton

07 december 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Deflections and Natural Frequencies as Parameters for Structural Health Monitoring. The Effect of Fatigue and Corrosion on the Deflections and Natural Frequencies of Reinforced Concrete Beams. Promotor 1: Prof.dr.ir. K. van Breugel (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. E.A.B. Koenders (TU Darmstadt).

Het Nederlandse wegennetwerk bevat een groot aantal betonnen bruggen en viaducten. Wanneer deze bruggen disfunctioneren, heeft dit grote financiële gevolgen. Om disfunctioneren te voorkomen is het noodzakelijk dat bruggen regelmatig worden geïnspecteerd en dat acties worden uitgevoerd wanneer deze nodig zijn. De betrouwbaarheid van de inspecties naar de conditie van een brug kan worden vergroot door de doorbuigingen en/of de trillingen van de brug te monitoren. Het idee van ‘Structural Health Monitoring’ is dat degradatie van een brug resulteert in meetbare veranderingen in de doorbuigingen en in de modale eigenschappen van de brug.

De resultaten van op data gebaseerde modale berekeningen van een bestaande betonnen brug zijn vergeleken met de resultaten van Eindige Elementen berekeningen van deze brug om te onderzoeken of deze vergelijking zou kunnen worden gebruikt voor de voorspelling van schade in de brug. Het effect van vermoeiing en lokale corrosieschade op de doorbuigingen van een gewapende betonnen balk in onderzocht met laboratorium proeven. Het effect van vermoeiing en lokale corrosieschade op de doorbuigingen en op de eerste eigenfrequentie van een gewapende betonnen brug is voorspeld met behulp van Eindige Elementen berekeningen en probabilistische berekeningen. Het was geconcludeerd uit de proeven en uit de berekeningen dat de doorbuigingen en de eigenfrequenties niet kan worden gebruikt als indicator voor vermoeiingsschade in betonnen bruggen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.