Promotie S.M. Leinders: ultrasound

11 december 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Characterization of a Novel Optical Micro-machined Ultrasound Transducer. Promotor 1: Prof.dr.ir. N. de Jong (TNW); Promotor 2: Prof.dr. H.P. Urbach (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.