Promotie D. Kawale: polymer rheology

06 september 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Fundamentals of polymer rheology through porous media. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer (TNW); Promotor 2: Prof.dr. W.R. Rossen (CiTG).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vind plaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.