Promotie D.C. Koppenol: wonden

15 juni 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Biomedical implications from mathematical models for the simulation of dermal wound healing. Promotor 1: Prof.dr.ir. C. Vuik (EWI); Promotor 2: Prof.dr. P.P.M. Zuijlen (VU Amsterdam).

Dermale wonden zijn een significant globaal probleem; alhoewel de behandeling van deze wonden de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd is, leidt een behandeling nog steeds niet tot een volledige regeneratie van het verwonde weefsel. In plaats daarvan is de uiteindelijke uitkomst van het genezingsproces littekenweefsel. De materiaaleigenschappen van littekenweefsel verschillen van de materiaaleigenschappen van onbeschadigd dermaal weefsel en zodoende kan de aanwezigheid van littekenweefsel leiden tot complicaties zoals een beperking in de beweegbaarheid van de aangedane huid. Vervolgens kan dit bijvoorbeeld leiden tot een afname in de bewegingsradius van een ledemaat die wordt bedekt door dit littekenweefsel.
Daarnaast raakt de genezing van dermale wonden ook vaak verstoord gedurende de initiële periode na verwonding, en dit kan leiden tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld contracturen en hypertrofisch littekenweefsel. Helaas zijn de causale paden die leiden tot de ontwikkeling van contracturen en hypertrofisch littekenweefsel op dit moment niet bekend. Verder is het moeilijk, zelfs wanneer geen complicaties optreden, om de materiaaleigenschappen van ontwikkelend littekenweefsel te beïnvloeden. Een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de (afwijkende) genezing van dermale wonden zal de behandeling van dermale wonden waarschijnlijk verbeteren, en zal zodoende de kans op het ontstaan van sequels verkleinen zodat het nieuw gegenereerde weefsel meer lijkt op het oorspronkelijke weefsel. Zodoende dat veel middelen zijn ingezet om deze mechanismen te onderzoeken met in vivo en in vitro experimenten. Dit heeft geresulteerd in de productie van veel kennis over deze mechanismen. Echter, er is nog steeds veel niet volledig bekend. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de intrinsieke complexiteit van het wondgenezingsproces, maar het is ook een gevolg van het feit dat het erg moeilijk is om de interacties tussen verschillende componenten van het wondgenezingsproces te onderzoeken met behulp van experimenteel onderzoek.
Door gebruik te maken van wiskundige modellen kan met dit laatstgenoemde probleem omgegaan worden. Met deze modellen is het mogelijk om componenten van het wondgenezingsproces te simuleren en de interactie tussen deze componenten te onderzoeken. De resultaten die met deze modellen verkregen worden, kunnen wellicht helpen bij het ontrafelen van welke componenten van het wondgenezingsproces de materiaaleigenschappen van het littekenweefsel beïnvloeden. Verder kunnen deze resultaten wellicht helpen bij het verkrijgen van inzichten in welke componenten van het wondgenezingsproces verstoord raken gedurende de vorming van contracturen en hypertrofisch littekenweefsel. Om deze redenen zijn een aantal wiskundige modellen ontwikkeld gedurende het onderzoek. Verdere details over de modellen en de verkregen resultaten kunnen teruggevonden worden in de dissertatie gebaseerd op dit onderzoek.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.