Promotie H.W. Ho: Micro Air Vehicles

21 juni 2017 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Autonomous landing of Micro Air Vehicles through bio-inspired monocular vision. Promotor: Prof.dr.ir. M. Mulder (LR).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.