Promotie R.J. Jansen: rijden

23 juni 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Under Pressure: Explorations on the dynamics of prioritization in dual-task driving. Promotor: Prof.dr. H. de Ridder (IO).

Het beluisteren van radioberichten terwijl men rijdt is een taakcombinatie die vaak voor komt in politiewerk, maar die onvelig wordt geacht voor reguliere autobestuurders. Terwijl van deze laatste groep wordt verwacht dat zij de rijtaak volledig prioriteren, hebben politieagenten normaliter niet de keuze om hun voertuig te stoppen wanneer er een belangrijk bericht binnenkomt. Agenten kunnen het zich echter ook niet veroorloven om ongeïnformeerd bij een melding te arriveren. Een nieuw methode voor de visualisatie van observatiedata toont aan dat politiewerk zeer gefragmenteerd is en suggereert dat meldingen van overbelasting gerelateerd zijn aan het simultaan uitvoeren van meerdere taken in gefragmenteerd werk. Om deze reden is een serie experimenten uitgevoerd om de mechanismen die met taakprioritering te maken hebben in een dynamisch socio-technisch systeem als de politiecontext beter te begrijpen. De resultaten omvatten methodologische implicaties voor het interpreteren van de wisselwerking tussen taakprestatie en mentale belasting, als functie van taakprioritering. Verder worden praktische aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van informatietechnologie in politievoertuigen. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft de validatie van een geïntegreerd model omtrent handelingsstrategiën, taakprioritering, en de manier waarop tussen twee taken wordt geschakeld.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.