Promotie A.A. van den Berg: genen

29 september 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

T Then interplay between polymerase organixation and nucleosome occupancy on genes ITEL. Promotor: Prof.dr. N.H. Dekker (TNW).

De overdracht van genetische informatie van DNA naar andere moleculen is een centraal proces in het leven zoals we dat kennen. Tijdens transcriptie kopieert RNA polymerase (RNAP) de genetische informatie van een DNA naar een RNA molecuul. Vaak wordt transcriptie afgebeeld als een enkele RNAP op een leeg DNA molecuul, maar in werkelijkheid is het druk op het DNA, bijvoorbeeld met andere RNAP's en andere eiwitten, zoals histonen. Deze histonen zijn essentieel voor het structureren en beschermen van DNA. Tijdens transcriptie vormen histonen obstakels voor RNAP en verwijdert RNAP histonen van het DNA. Met behulp van een theoretisch model, tonen we aan dat de interacties tussen RNAP en histonen resulteren in RNAP pelotons. Dit proces is vergelijkbaar met peloton formatie tijdens de tour de France, waar wielrenners (de RNAPs) pelotons vormen om het effect van luchtweerstand (het obstakel) te minimaliseren. Vervolgens laten we zien dat histonen ook vervangen kunnen worden door andere eiwitten nadat ze verwijderd zijn door RNAP. Onze voorspellingen geven nieuwe interpretaties voor meerdere experimentele observaties. Doordat het model algemeen is opgezet, verwachten we pelotons te zien in veel verschillende systemen waar motors dynamische obstakels tegenkomen.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vind plaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.