Promotie J. Zlopaša: bionanocomposieten

22 september 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Exploring the structure, properties and applications of highly ordered bionanocomposites. Promotor 1: Prof.dr. S.J. Picken (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. K. van Breugel (CiTG); Promotor 3: Prof.dr.ir. E.A.B. Koenders (TU Darmstadt).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vind plaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.