Promotie M. Leijten: ondergrondse infrastructuur

15 september 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

What lies beneath. Bounded manageability in complex underground infrastructure projects. Promotor: Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn (TBM).

Complexe ondergrondse infrastructuurprojecten worden doorgaans ontwikkeld in een staat van beperkte beheersbaarheid. Verschillende soorten onzekerheid zijn inherent aan deze projecten en plaatsen de projectmanager voor serieuze uitdagingen, waardoor ze kostenoverschrijdingen, vertragingen en soms zelfs technisch falen riskeren. Het managen van zo’n project is een kwestie van het overwegen van opties om ambities en middelen in balans te houden, zonder controle te verliezen.

In de praktijk betekent dit dat projectmanagers, als ze geconfronteerd worden met deze onzekerheden in hun projecten, afwegingen moeten maken die een sterk “double bind”-karakter hebben. Elk voordeel kent serieuze nadelen. Dit maakt het onmogelijk voor hen om optimale besluiten te nemen. Bovendien bepaalt een gekozen pad de randvoorwaarden voor afwegingen die later gemaakt moeten worden, meestal zonder dat die toekomstige afwegingen expliciet in overweging zijn genomen toen het pad gekozen werd.

 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een nieuw kader voor het begrip van onzekerheid in het management van projecten. Het brengt de typische beheersbaarheidsdilemma’s die zich in complexe ondergrondse infrastructuurprojecten voordoen in kaart en komt met suggesties om deze beheersbaarheid te vergroten.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vind plaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.