Promotie X. Ouyang: cement paste system

25 september 2017 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Filler-hydrates Adhesion Properties in Cement Paste System. Development of Sustainable Building Materials. Promotor: Prof.dr.ir. K. van Breugel (CiTG).

Het blijkt dat ook de hechtsterkte tussen vulstofdeeltjes en reactieproducten invloed heeft op de sterkteontwikkeling van samengestelde cementen. Deze hechtsterkte tussen vulstof en hydratatieproduct is nog nauwelijks in detail onderzocht. Fundamentele vragen waarom reactieproducten zich in meer of mindere mate aan vulstofdeeltjes hechten vragen dan ook om meer onderzoek. Het doel van dit project is het bestuderen van de aanhechting tussen vulstof en hydratatieproduct in samengestelde cementen. In deze studie werd de bindingssterkte tussen de vulstof en hydraten geëvalueerd. De aanhechtmechanismen tussen vulstofkorrels en hydratatieproduct onderzocht. Geconcludeerd werd dat Ca2+ ionen een relatief sterke binding hebben met het kalksteenoppervlak (meest waarschijnlijk een ‘ion-covalente’ binding). Daarentegen bleken Ca2+ ionen elektrostatisch geadsorbeerd te worden aan het oppervlak van gemicroniseerde zand. Verondersteld is dat het hier om een relatief zwakke ion-ion verbinding gaat. Deze informatie over de aanhechtmechanismen is van groot belang voor het onderzoek naar nieuwe vulstoffen en het verbeteren van prestaties van bestaande vulstoffen.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vind plaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.