Promotie Claudiu Forgaci: Integrated urban river corridors

20 december 2018 12:30 - Locatie: Aula TU Delft - Door: Communication BK

Op 20 december verdedigt Claudiu Forgaci zijn proefschrift ‘Integrated Urban River Corridors. Spatial Design for Social-Ecological Resilience in Bucharest and Beyond’.

De uitdaging van stedelijke veerkracht omvat een groot aantal stedelijke systemen en ruimtes. Dit proefschrift richt zich op Urban River Corridors (URC's), stedelijke gebieden waar de overlap tussen de stedelijke systemen (het 'sociale') en het riviersysteem (het 'ecologische') de hoogste intensiteit heeft. In dit proefschrift worden URC's benaderd als strategische ruimtes met een potentieel grote bijdrage aan stedelijke veerkracht. Met een geïntegreerd ruimtelijk inzicht van de planning en het ontwerp van rivieren en het omringende stedelijke weefsel zouden steden niet alleen veerkrachtiger kunnen worden tijdens overstromingen en soortgelijke stoornissen, maar ook beter bestand zijn tegen algemene chronische spanningen.

Promotors:

  • Prof.dr.ir. A. van Timmeren
  • Dr.ir. M.J. van Dorst