Wooncongres 2018: (ver)Dringen op de woningmarkt

04 december 2018 09:30 t/m 17:30 - Locatie: Haagse Hogeschool, Den Haag - Door: Communication BK

Op 4 december 2018 organiseert OTB samen het Platform 31 het negende opeenvolgende Wooncongres. Het thema van deze editie is ‘(ver)Dringen op de woningmakrt: Voor iedereen een plek!?’ Tijdens het congres komen de uitdagingen voor de huidige woningmarkt en mogelijke oplossingen aan bod.

De recessie is voorbij. De woningvraag trok flink aan met als resultaat een nieuwe woningnood. De huizenprijzen blijven stijgen en de druk op de sociale en vrijesector huurvoorraad groeit. Er lijkt niet voor iedereen plek. Dit probleem speelt zich af in de Randstad én ook in andere provincies en krimpgemeenten. Verschillende doelgroepen vallen tussen wal en schip. Wie zijn deze doelgroepen, waardoor vallen zij tussen wal en schip en wat zijn oplossingen om hun verdringing op de woningmarkt te voorkomen? Een deel van de oplossing is het realiseren van meer woningen. Traditionele nieuwbouw duurt echter lang. Snellere oplossingen, om verdringing tegen te gaan en voor iedereen een plek te creëren, zijn gewenst. Mogelijkheden hiervoor liggen in een efficiëntere inzet van het bestaande vastgoed. Bijvoorbeeld door hergebruik van leegstaand vastgoed, door woonruimteverdelingssystemen anders en effectief in te richten of alternatieve huisvesting te zoeken.

Programma

09.30Inloop met koffie/thee
10.00Opening door dagvoorzitter Tanja Morsheim, programmamanager Wonen en Wijken, Platform31
10.10Vraagstukken met betrekking tot verdringing op de woningmarkt, door Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems BK Bouwkunde
10.45 Het souterrain van de woningmarkt, door Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31
11.15 Koffiepauze
11.45Experimenten voor kwaliteit van wonen, door Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel
12.15Debat: Moet er voor iedereen een plek in de stad zijn?, onder leiding van Tanja Morsheim
12.45Verdringing in de Vinexwijk?, Toine Heijmans, columnist de Volkskrant en schrijver van o.a. ‘La Vie Vinex’
13.00Lunchpauze
14.00Middagsessies, ronde 1
15.00  Koffiepauze
15.30 Middagsessies, ronde 2
16.30Netwerkborrel


Meer informatie over het programma en de middagsessies is hier te vinden. 

Registratie

Het deelnamebedrag is € 465,- per persoon (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd). Er geldt een kortingsregeling voor medewerkers van partners van Platform31 (€ 400,-), bewonersorganisaties (€ 115,-) en studenten (€ 50,-). Koffie/thee, lunch en de borrel zijn bij het deelnamebedrag inbegrepen.

Aanmelden voor het congres kan tot 2 december 2018 via deze link

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angélique Dersjant van het OTB-secretariaat.