Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018

27 september 2018 09:00 t/m 28 september 2018 17:00 - Door: Webredactie OTB

Is de sociale huisvesting goed op koers op niet? Deze vraag staat centraal op de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018, die het OTB dit najaar organiseert samen met ‘Vooruit naar de kern’ en Platform31. Het is de vierde keer op rij dat de discussiedagen worden gehouden. Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over de actuele vraagstukken in de sociale huisvesting, nieuwe ontwikkelingen bespreken, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is. Afgelopen jaren heeft dat steeds geleid tot een intensief debat, dat alle deelnemers hoog hebben gewaardeerd.

Dit jaar wordt de Woningwet 2015 geëvalueerd. Met die wet zijn de taken en bevoegdheden strakker gereguleerd en is sociale huisvesting strakker ingezet voor de laagste inkomens. Maar heeft dat geleid tot een situatie waarin de bedoeling van de sociale huisvesting centraal is komen te staan? Is sociale huisvesting vooral gericht op de mensen die het meest nodig hebben? Hebben huurders en woningzoekende meer te zeggen gekregen en is de legitimatie van de woningcorporaties verstevigd?

Er zijn drie thema’s geformuleerd:
1. Wonen en zorg: de inclusieve stad stelt de balans tussen draagkracht en draaglast in wijken en buurten aan de orde nu de omvang van de sociale sector krimpt en gelijktijdig de extramuralisering in de zorg uitgangspunt is en de diversiteit in de bevolking groeit door (arbeids)migratie en statushouders.
2. De legitimatie van de sociale huursector. Ondanks de nieuwe regels voor taakstelling en governance in de sociale sector, worstelen veel woningcorporaties met hun legitimatie en is er twijfel of huurdersorganisaties wel representatief zijn voor alle bewoners of vooral gevestigde belangen dienen.
3. De kwaliteit van het wonen: Een van de centrale vragen is hoe op een betaalbare wijze een verbinding is te leggen tussen het woonbeleid en de grote opgave ten aanzien van de duurzaamheid en het gasvrij maken van woningen. Kan dat op een manier die leidt tot woonlastenverlaging voor de huurders?

Klik hier voor de uitgebreide folder over de discussiedagen.

Paper schrijven
Deelnemers schrijven voorafgaand een paper waarin ze hun analyse/visie/idee over een deelonderwerp in de sociale huisvesting uiteenzetten. In deelsessies staan steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. Na de discussiedagen brengen we de paperbundel onder de aandacht van een breed publiek.

Deelnemers
Deelnemers zijn afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting.   

Tijdspad

Uiterlijk 18 juni

Indiening abstract en aanmelden via website

Uiterlijk 25 juni

Bericht over acceptatie en suggesties voor uitwerking

Uiterlijk 1 september

Indienen papers

Uiterlijk 15 september

Distributie papers

27/28 september

Discussiedagen

1 november

Indienen eventueel bijgestelde papers

Half november

Publicatie alle papers van de discussiedagen via internet

Data en locatie

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018 vinden plaats op 27/28 september 2018, in Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met ov en auto, zie: http://www.kontaktderkontinenten.nl/nl/contact/routeplanner.aspx
Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten.

Aanmelden en indienen abstract
De deelnamekosten bedragen € 500,- (inclusief overnachting en verblijfskosten). Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. De factuur wordt verzonden door de TU Delft ná acceptatie van het abstract. 
U kunt zich voor de discussiedagen hier aanmelden en gelijktijdig uw abstract indienen.     

Meer info?
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met André Ouwehand, OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving, TU Delft (a.l.ouwehand@tudelft.nl, tel. 015-278 7659). Voor praktische vragen over aanmelding kunt u zich wenden tot Elianne van Deurzen van het OTB-congresbureau (E.J.M.H.vanDeurzen@tudelft.nl, tel. 015-278 2949).