OTB|Platform31 Wooncongres 2018: (ver)Dringen op de woningmarkt - Voor iedereen een plek!?

04 december 2018 00:00 - Locatie: Haagse Hogeschool, Den Haag - Door: Webredactie OTB

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 4 december 2018 voor de negende keer op rij het Wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt - Voor iedereen een plek!?

De recessie is voorbij. De woningvraag trok flink aan met als resultaat een nieuwe woningnood. De huizenprijzen blijven stijgen en de druk op de sociale en vrijesector huurvoorraad groeit. Er lijkt niet voor iedereen plek. Dit probleem speelt zich af in de Randstad én ook in andere provincies en krimpgemeenten.
Verschillende doelgroepen vallen tussen wal en schip. Wie zijn deze doelgroepen, waardoor vallen zij tussen wal en schip en wat zijn oplossingen om hun verdringing op de woningmarkt te voorkomen?


Een deel van de oplossing is het realiseren van meer woningen. Traditionele nieuwbouw duurt echter lang. Snellere oplossingen, om verdringing tegen te gaan en voor iedereen een plek te creëren, zijn gewenst. Mogelijkheden hiervoor liggen in een efficiëntere inzet van het bestaande vastgoed. Bijvoorbeeld door hergebruik van leegstaand vastgoed, door woonruimteverdelingssystemen anders en effectief in te richten of alternatieve huisvesting te zoeken.
De uitdagingen en mogelijke oplossingen komen tijdens het Wooncongres uitvoerig aan bod.

Programma

Peter Boelhouwer (OTB) trapt het ochtendprogramma af door u mee te nemen in de vraagstukken rondom verdringing op de woningmarkt. Tevens presenteert hij de meest recente verhoudingen tussen vraag en aanbod. Vervolgens praat Frank Wassenberg (Platform31) u bij over het zogenaamde souterrain van de woningmarkt. Kwetsbare mensen die snel een woning zoeken, komen in kwetsbare wijken of vakantieparken terecht. Wat is hun perspectief en hoe pakken overheden en andere maatschappelijke partners dit op?
Monique van Haaf (gedeputeerde provincie Overijssel) deelt inzichten uit de Overijsselse experimenten ‘de Woonkeuken’ en ‘de Stadsbeweging’ om voldoende kwalitatieve woonruimte te realiseren. Hoe succesvol zijn deze experimenten? Leveren ze inderdaad voldoende kwalitatieve woonruimte op?
We sluiten de ochtend af met een debat onder leiding van dagvoorzitter Tanja Morsheim (Platform31). Zij debatteert met Paulus Jansen (interim directeur, Woonbond), Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling, BPD) en Gido ten Dolle (directeur Ruimte en Economie, gemeente Delft) over de vraag: Moet er voor iedereen een plek zijn in de stad?

In het middagprogramma ligt de focus op het vinden van oplossingen om verdringing te voorkomen en verkennen we wie daarvoor aan zet zijn. We bieden u de keuze uit twee discussiesessies en acht kennissessies over actuele thema's. In de discussiesessies gaat u aan de hand van stellingen actief met elkaar op zoek naar oplossingen.
Kiest u voor een kennissessie? Dan kunt u zich (middels presentaties en interactie) laten inspireren door en meepraten over de resultaten van relevante onderzoeken, experimenten en projecten van de TU Delft, Platform31 en andere partijen in het wonen.  

U kunt niet meer registreren voor discussiesessie 1, discussiessessie 2 en kennissessie 3.

Middagsessies:
1. Middeninkomens tussen wal en schip (discussiesessie)
2. Recht op een woning of recht op wonen? (discussiesessie)
3. Weg met de wachtlijst (kennissessie)
4. Wonen op vakantieparken: repressie versus reguleren (kennissessie)
5. Dorpslucht maakt vrij? Jongeren op de woningmarkt in dunbevolkte gebieden (kennissessie)
6. Waarde maken uit leegstand: de rol van bewoners bij hergebruik van leegstaand vastgoed (kennissessie)
7. Grondbeleid en behoud van het goedkope marktsegment (kennissessie)
8. Kamergewijze verhuur en verhuur via AirBnB: concurrentie op woningmarkt (kennissessie)
9. Klein wonen: trends en ontwikkelingen (kennissessie)
10. Verdringing in stadswijken: de bedoeling of bedrijfsongeval? (kennissessie)

Hier vindt u het definitieve programma.

Voor wie?

Tijdens het OTB|Platform31 Wooncongres 2018 brengen wij u in één dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Daarnaast is het Wooncongres een unieke gelegenheid om woonprofessionals die werkzaam zijn bij woningcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, adviesbureaus, vastgoedbeleggers en bewoners- en belangenorganisaties te ontmoeten.

Deelnameprijzen en aanmelden

Het deelnamebedrag is € 465,- per persoon (over dit bedrag is geen BTW verschuldigd).

Voor ondergenoemde groepen geldt een andere prijs:

  • Woningcorporaties die partner van Platform31 zijn (zie hun website - kolom corporaties - of u partner bent): € 400,-
  • Bewonersorganisaties: € 115,-
  • Studenten: € 50,-

U kunt zich hier aanmelden voor het Wooncongres 2018. U kunt zich tevens aanmelden voor de middagsessies.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Congresbureau OTB (Angélique Dersjant)
T 015 27 83005
a.d.dersjant@tudelft.nl

Benieuwd naar eerdere Wooncongressen?