Promotie J. Ding: NOx

26 januari 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Satellite-derived Nox emissions over East Asia. Promotor 1: Prof.dr. P.F. Levelt (CiTG); Promotor 2: Prof.dr. R.J. van der A (Nanjing U.).

Stikstofoxiden (NOx) zijn belangrijke luchtverontreinigende stoffen en spelen een cruciale rol in klimaatverandering. NOx-uitstoot gegevens zijn belangrijk voor chemische transportmodellen om de luchtkwaliteit te simuleren en te voorspellen. Actuele informatie over de uitstoot helpt ook beleidsmakers om luchtvervuiling tegen te gaan. In dit proefschrift hebben we ons gericht op het leveren van betere NOx-uitstootschattingen met het inversie-algoritme DECSO (Daily Emission estimates Constrained by Satellite Observations) toegepast op satellietobservaties. DECSO is een snel algoritme dat dagelijkse schattingen van NOx uitstoot mogelijk maakt zodra satellietwaarnemingen beschikbaar zijn. Uit satellietmetingen afgeleide uitstootgegevens onthullen meer specifieke informatie over de locatie en de sterkte van bronnen dan concentratiewaarnemingen. De maandelijkse en jaarlijkse variabiliteit in de uitstoot zijn goed vastgelegd. Dit wordt aangetoond door onze monitoring van het effect van luchtvervuilingsreguleringen op de uitstoot tijdens evenementen zoals de Olympische Jeugdspelen in 2014. Nabij de Chinese kust worden de scheepvaart routes, die anders verborgen zijn onder de uitstroom van luchtvervuiling van het vasteland, onthuld in onze NOx uitstoot afgeleid met DECSO toegepast op OMI-satellietobservaties. Trends van de scheepvaart uitstoot voor een periode van 10 jaar (2007 tot 2016) boven de Chinese zee├źn worden voor de eerste keer gepresenteerd.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.