Promotie M.L. Tielman: PTSD

25 januari 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

A Virtual Agent for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment. Promotor: Prof.dr. M.A. Neerincx (EWI).

Post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een mentale stoornis met een hoge impact op de kwaliteit van leven. Ondanks het bestaan van behandelingen zijn er nog altijd barrières die voorkomen dat mensen benodigde hulp krijgen. GGZ systemen voor thuisgebruik kunnen wellicht enkele van deze barrières weg nemen, aangezien deze een kosteneffectieve, toegankelijke en privacygevoelige manier van therapie volgen mogelijk maken. Therapie voor PTSS is echter confronterend, patiënten wordt gevraagd actief traumatische herinneringen op te halen. Gepersonaliseerde hulp van een virtuele agent dan daarom waardevol zijn om therapietrouw te vergroten. Gegeven de relatieve onbekendheid over een virtuele agent voor PTSS therapie, onderzoekt ons werk hoe een virtuele agent zich het beste kan gedragen om therapietrouw voor PTSS te vergroten. Na het opstellen van algemene richtlijnen voor het gedrag van zo een agent, zijn enkele kernfuncties en restricties onderzocht. Om therapietrouw in de vorm van het ophalen van herinneringen te vergroten kan een virtuele agent psychoeducatie het beste tekstueel presenteren. Een vragensysteem gebaseerd op een ontologie kan gebruikt worden om gedetailleerdere beschrijvingen van herinneringen te ontlokken, en een systeem wat gepersonaliseerde motivatie genereert kan motivatie vergroten. Om de restricties op een virtuele agent in kaart te brengen zijn drie theoretische modellen gepresenteerd die beschrijven hoe met risico situaties om te gaan. Daarnaast is een therapiesysteem voor PTSS therapie inclusief virtuele agent gepresenteerd en getest met voormalig patiënten. Bij elkaar laten deze resultaten zien hoe een virtuele agent zich moet gedragen en hoe het kan worden toegepast. Gegeven de hoge impact van PTSS op een leven heeft een virtuele agent de potentie om een belangrijk verschil te maken.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.