Promotie S. Mao: pulse converter

30 januari 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Modular high voltage pulse converter for short rise and decay times. Promotor: Prof.dr. J.A. Ferreira (EWI).

In dit proefschrift wordt een modulaire HV-pulsomvormer technologie onderzocht met korte stijg- en daaltijden. Om bestaande HV-architecturen samen te vatten en mogelijk nieuwe architecturen te onderzoeken, is een systematische methode afgeleid en geclassificeerd. De optimale architectuur is geïdentificeerd en aanbevelingen voor de architectuurselecties zijn bepaald. Het effect van modularisatie en de toenemende schakelfrequentie op de HV-transformator worden benoemd. De belangrijkste factoren die HV stijg- en daaltijden beïnvloeden worden bestudeerd. Er wordt een methode voorgesteld om het reverse-recovery effect in de meertraps spanningsvermenigvuldiger te verminderen. Er is een generiek equivalent steady-state circuitmodel en uitgebreide ontwerpmethodiek ontwikkeld, om de analyse en het ontwerp te vereenvoudigen. Dit is gebaseerd op serie-parallelle (LCC) resonantie van de HV-pulsomvormer. Tenslotte is het equivalente steady-state circuitmodel en de uitgebreide ontwerpmethodiek, gevalideerd met experimentele resultaten van een prototype van de HV-pulsomvormer. Dit was op basis van een architectuur met meerdere transformatoren en spanningsvermenigvuldigers.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.