Promotie L. Pfitzenmaier: wolken

12 februari 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Studying ice particle growth processes in mixed-phase clouds using spectral polimetric radar measurements. Promotor: Prof.dr.ir. H.W.J. Russchenberg (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.