Promotie R.C. Nijzink: landschap

01 februari 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Landscape model formulations and parameterizations. Reducing the need for calibration using open data and landscape characteristics. Promotor: Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije (CiTG).

Er bestaat nog steeds een grote behoefte aan de kalibratie van conceptuele hydrologische modellen, en het doel van dit onderzoek is deze behoefte te reduceren met nieuwe technieken om model parameters in te schatten, additionele informatie bronnen en hydrologisch begrip. In een eerste stap, informatie was overgezet van verschillende stroomgebieden naar een ander specifiek stroomgebied met behulp van transfer-functies en het toevoegen van landschaps-informatie aan het model. Vervolgens is beoordeeld hoe goed de sleutelparameter van de opslagcapaciteit in de wortelzone geschat kan worden in drie ontboste  stroomgebieden. In een derde stap zijn verscheidene combinaties van satelliet-producten beoordeeld om parameters in te schatten. Uiteindelijk is een grootschalig hydrologisch model met landschapsvariabiliteit gerund met willekeurige parameterizaties met en zonder a priori parameter restricties. Deze methoden leidden in het algemeen tot verbeteringen in het selecteren van model formuleringen en parameterizaties in afwezigheid van afvoerdata.  

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.