Promotie V.M. Marin Lizarraga: optical tweezers

23 februari 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Bridging the gap: Combined optical tweezers with free standing lipid membrane. Promotor: Prof.dr.ir. S.J. Tans (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.