Promotie Z. Zhao: correspondence

23 februari 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Unified correspondence and canonicity. Promotor 1: Prof.dr.ir. I.R. van de Poel (TBM); Promotor 2: Dr. A. Palmigiano (UHD-TBM).

Correspondentietheorie is de studie van de relatie tussen formules uit de modale logica en formules uit de eerste-orde logica geinterpreteerd over Kripke-frames. Geunificeerde correspondentietheorie is recentelijk gebaseerd op dualiteitstheorie en op orde-algebraische inzichten. Deze benaderingswijze staat ons toe een syntactische definitie van Sahlqvist- en inductieve formules te geven die uniform toepasbaar is op iedere logische signatuur, en die bovendien uitsluitend afhangt van de orde-theoretische eigenschappen van de algebraische interpretaties der logische connectieven. Daarbovenop beschikken wij over het ALBA-algoritme, dat gebaseerd is op het lemma van Ackermann en dat een generalisatie is van het SQEMA-algoritme op basis van orde-theoretische en algebraische inzichten. Dankzij dit algoritme kunnen eerste-orde correspondenten worden berekend van input formules/ongelijkheden die gegarandeerd succesvol zijn op Sahlquist- en inductieve klassen van formules/ongelijkheden. Deze dissertatie behoort tot het onderzoeksgebied van de correspondentietheorie.

In deze dissertatie passen we de methodologie van correspondentietheorie toe op specifieke semantiek en bewijstheorie.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.