Promotie C.I. Cabrera Rodriguez: afvalwater

26 maart 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Upgrading Carboxylates from wastewater. Promotor: Prof.dr.ir. L.A.M. van der Wielen (TNW).

De groeiende wereldbevolking zorgt voor een toename in grondstoffengebruik en afvalproductie. Om deze uitdagingen voor de samenleving aan te pakken zullen traditionele methodes voor productie van energie en materialen herzien moeten worden en is het noodzakelijk om alternatieven te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van petrochemische grondstoffen. Het omzetten van afvalstromen naar chemische bouwstoffen is één van de alternatieven die een bijdrage levert aan een oplossing voor de toename in zowel afvalproductie als grondstofgebruik. Een voorbeeld is de productie van carboxylaten uit afvalstromen met anaerobe open cultuur fermentaties en de omzetting van deze carboxylaten naar esters, een product met een grotere waarde. De hoge kosten van het terugwinnen van deze carboxylaten hinderen  echter de implementatie van deze technologie. In dit proefschrift wordt een nieuwe methode gepresenteerd voor het terugwinnen en opwaarderen van carboxylaten uit waterige (afval) stromen. Eerst worden de carboxylaten uit de waterige stroom gehaald met behulp van een anionenwisselaar, waarna de verdere opwaardering met CO2-geëxpandeerde alcoholen tot esters volgt.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.