Promotie J. Serpieri: stroming

15 maart 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Cross-flow instability. Flow diagnostics and control of swept wing boundary layers. Promotor: Prof.dr. F. Scarano (LR).

Het onderzoek  wordt focust zich op de dwarsstromingsinstabiliteit. Met behulp van traditionele en geavanceerde methoden voor stromingsdiagnostiek wordt de grenslaag in detail onderzocht. De topologie en evolutie van zowel de primaire als secundaire instabiliteitsmechanismen wordt onthuld met voor experimenteel onderzoek ongehoord detail, wat de weg vrij maakt voor nieuw geavanceerd diagnostisch onderzoek. Belangrijke resultaten van eerder experimenteel, numeriek en theoretisch onderzoek worden bevestigd, in combinatie met de beschrijving van een nieuw stromingsfenomeen. Dit stromingsfenomeen bestaat uit een laagfrequente beweging van de ‘stationaire’ primaire wervelingen. Hoewel dit fenomeen niet als relevant beschouwd wordt voor transitie evolutie, wordt het belangrijk geacht voor experimenteel onderzoek omdat het zeer hoge niveaus van turbulente kinetische energie bevat.

Geavanceerde stromingscontrole experimenten gebaseerd op alternerende stroming dielectric barrier discharge plasma actuatoren zijn ook uitgevoerd volgens verschillende aanpakken voor instabiliteitscontrole. De primaire instabiliteit wordt geconditioneerd door de externe versterking in het golfgetal spectrum (door geselecteerde spanwijze modi te induceren), ofwel in intensiteit (door de dwarsstroom snelheid te verzwakken of versterken). De secundaire instabiliteitsmodi worden in het frequentiespectrum en in fase geconditioneerd.

Deze inspanningen hebben de beoogde resultaten bereikt. Hoewel, wanneer geselecteerde stationaire modi geforceerd werden, werden grenslaag fluctuaties verstrekt. Deze fluctuaties kunnen direct grenslaagafbraak veroorzaken, wat het beoogde gunstige effect van de uitgevoerde instabilitetscontrole teniet doet. De dwarsstroom versterking, gebruik makend van nieuwere actuatoren die hogere frequenties bereiken, geeft een positief resultaat: transitie promotie of vertraging, afhankelijk van de richting van de versterking.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.