Promotie P. Mazidi: smart grids

23 maart 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

New Strategies for Anomaly Detection, Diagnosis and Maintenance in Smart Grids. Promotor 1: Prof. M. Sanz-Bobi (U-Pontificia Comillas); Promotor 2: Prof.dr.ir. P.M.(SETS) Herder (TBM).

Met de toename van het aantal geïnstalleerde sensoren op subassemblage van industriële componenten neemt de hoeveelheid verzamelde gegevens snel toe. Deze gegevens bevatten informatie over de werking van het systeem en de ontwikkeling van de gezondheid van de componenten. Door deze gegevens om te zetten in kennis, kunnen daarom aanzienlijke verbeteringen op de hiervoor genoemde gebieden tewerkstellingen.

Dit proefschrift biedt een weg voor het bereiken van een dergelijk doel. Het begint met het analyseren van de data op het subassemblage niveau van de componenten en creëert vier kaders voor de analyse van de bediening en het onderhoud (O&M) voor de voorbije, huidige en toekomstige tijdshorizon op het componentniveau. Deze kaders maken verbeteringen op het gebied van onderhoudsplanning, kostenreductie, efficiëntie en prestatie van de industriële componenten mogelijk. Vervolgens wordt in dit proefschrift beoordeeld of dergelijke modellen gekoppeld kunnen worden aan een systeemniveauanalyse en hoe het maken van een dergelijke link extra verbeteringen kan bieden voor netbeheerders. Ten slotte wordt het doen van preventief onderhoud (PM) in de onderhoudsplanning van generatoren (GMS) in het elektriciteitsnet beoordeeld en aangepast. Recente ontwikkelingen, zoals de aansluiting op de elektriciteitsmarkt en de gedetailleerde implementatie van gezondheidsindicatoren in de onderhoudsmodellen zijn in het preventieve onderhoud geïmplementeerd. Met name wordt de onderhoudsplanning aan de hand van speltheorie in een gedereguleerde elektriciteitsmarkt, voor een windpark op zee (OWF) en een microgrid in eiland bedrijf (MG) onderzocht. De resultaten tonen een kostenbesparing en een verhoging van de winst aan voor handelspartijen, netbeheerders en de eigenaars van de generatoren. Bovendien geven de modellen ook inzicht in hoe de directe integratie van de verzamelde operationele data via de ontwikkelde componentmodellen kan bijdragen aan het verbeteren van de uitvoer en het beheer van het onderhoud.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.