Promotie S.G. Yalew: Afrika

19 maart 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Integrated Modeling of Land and Water Resources in Two African Catchments. Promotor 1: Prof.dr.ir. P. van der Zaag (CiTG/UNESCO-IHE); Promotor 2: Prof.dr.ir. A.B.K. van Griensven (VU Brussel/UNESCO-IHE).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.