Promotie Z.N. Musa: Niger

06 april 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Satellite-based mitigation and adaption in scenarios for sea level rise in the lower Niger delta. Promotor: Prof.dr.ir. A.E. Mynett (TU Delft/UNESCO-IHE).

Versneld stijgend zeeniveau is een van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering in kustgebieden. Veel kustdelta’s missen de benodigde data voor de evaluatie van de kwetsbaarheden. De Niger delta is een van die kustgebieden met weinig data voor de planning en management.

Het gebruik van satelliet gegevens kan de data kloof overbruggen door her verschaffen van (ancillary?) beelden, elevatie, hoogtemetingen etc. Dit proefschrift gebruikt deze satelliet gegevens als de hoofdbron voor de hydrodynamische modellen en GIS analyse om de impact van het stijgend zeeniveau in de Niger delta, landoppervlak, kustlijn en oppervlaktewater te berekenen. De resultaten laten zien dat vanwege hoge verzakking de Niger delta met een stijging van het zeeniveau met 0,14m al is overstroomd. Als gevolg loopt 4,6%-5,2% (1119.3–1254km2) van het land in de Niger delta het risico verloren te gaan aan landverzakking voor 2030 en 4,9%-6,8% (1175.9–1633km2) voor 2050.

Uit dit proefschrift grote mitigatie/aanpassingen maatregelen die ingezet kunnen worden in de Niger delta zijn: dijken, zijkanalen, stormvloedkeringen, kustlijn verkorting en wetgeving om te naleving te waarborgen. Bovendien zouden sommige van de bestaande lokale duurzame oplossingen opgenomen moeten worden in de kustlijn planning. Dit zijn onder andere het planten van bamboo bomen tegen erosie, het gebruik van zandzakken als bruggen en dijken en het gebruik van overstroming opname putten als tijdelijke vloed water reservoirs.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

/* */