Afscheidsrede prof.dr. W. van Vierssen (CiTG): watermanagement

29 mei 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Binnen de leerstoel Science System Assessment van het water-gerelateerde onderzoek is samen met KWR Watercycle Research Institute onderzoek gedaan naar het functioneren van kennissystemen rond een veilige en betrouwbare watervoorziening.  De water sector kent veel kleine spelers. Nederland heeft met de Topsector Water behoorlijke export ambities en dus veel belang bij goed georganiseerd kennis- en innovatiemanagement. Een efficiënte overdracht van kennis over het gehele traject van idee naar markt is daarmee sleutelfactor. In deze fijnmazige sector is het van groot belang het innovatiesysteem getalsmatig met zicht op de menselijke natuur in te richten en daarbij goed te letten op de maatvoering. Aan de hand van een aantal stellingen en voorbeelden worden de optimale groepsgrootte voor innovatieve kennisproductie (onderzoeksgroepen), het ondersteunen van grote maatschappelijke transities (kennisconsortia) en de daarmee samenhangende maatschappelijke uitvoeringsorganisaties behandeld. Die laatste worden geïntroduceerd als Duurzaamheidsgildes. Thema’s waarop de sector en daarmee de samenleving met ingrijpende innovaties en transities zal worden geconfronteerd zijn: Veerkracht (Resilience) van water infrastructuur, de transitie naar een Waterstofeconomie, Waterhergebruik (Water Recycling), Veiligheid (Water Safety & Security) en Grondstoffenhergebruik (Resource Recovery). Voor alle thema’s worden concrete voorbeelden besproken. Conclusie is dat Nederland, mede door de regie vanuit de overheid op innovatie internationaal goed op koers ligt.