Promotie F.C.M. Spoor: quantum dots

24 mei 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Carrier multiplication and cooling in semiconductor quantum dots. Promotor 1: Prof.dr. L.D.A. Siebbeles (TNW); Promotor 2: Dr. A.J. Houtepen (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.