Promotie H. Hu: planeten

02 mei 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Rotational dynamics of viscoelastic planetary bodies. Promotor 1: Prof.dr. L.L.A. Vermeersen (LR); Promotor 2: Prof.dr.ir. P.N.A.M. Visser (LR).

Veel ijsmanen en planeten bevatten topografische kenmerken waarvan de locatie het gevolg is van reörientatie van het lichaam (de zogenaamde poolvlucht), zoals de tijgerstrepen op Enceladus en het hartvormige Sputnik Planitia op Pluto. De meeste van deze ijsmanen hebben een omlooptijd die gelijk is aan hun rotatietijd, waardoor de maan uitgerekt wordt foor de getijdenkracht van de planeet. De grootte van deze vervorming is ongeveer drie keer de vervorming als gevolg van de centrifugaalkracht. Omdat de simulatie van de poolvlucht van zulke lichamen complex is maken de meest studies gebruik van een limietoplossing waarin het binnenste van de planeet als een vloeistof wordt beschouwd. Hierdoor is het niet mogelijk een tijdsafhankelijke oplossing te verkrijgen. We hebben een nieuwe methode ontwikkeld die een nauwkeurige, tijdsafhankelijke oplossing geeft voor de poolvlucht van roterende lichamen onder permanente getijdenvervorming.

Onze methode is semi-analytisch maar kan ook toegepast worden in combinatie met een eindige-elementen methode om laterale heterogeniteiten en niet-linear materiaalgedraag in het binnenste van het lichaam te simuleren. We laten ook een uitbreiding van de methode zien om het effect van een elastische lithosfeer te beschouwen. Met onze methode laten we zien dat de poolvlucht van bovengenoemde lichamen zodanig is dat een massa-anomalie over de getijdenas roteert in plaats van naar de getijdenas toe, in tegenstelling tot wat gevonden is in eerdere studies. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.