Promotie J.M. Bloemendal: steden

16 mei 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

The hidden side of cities. Methods for governance, planning and design for optimal use of subsurface space with ATES. Promotor: Prof.dr.ir. T.N. Olsthoorn (CiTG).

Open bodemenergie systemen (ook bekend als WKO systemen) leveren duurzame verwarming en koeling voor gebouwen. Door de verduurzaming van de energievoorziening zijn in de toekomst veel gebouwen in gematigde klimaten afhankelijk van bodemenergie.

Maar de ruimte die er in de bodem is voor de opslag van warmte is beperkt en daarnaast is er ook een trade-off tussen individueel rendement van systemen en de totale energiebesparing van een gebied die groter wordt als er meer systemen kunnen worden geaccommodeerd. Daarom is het belangrijk om vast te stellen hoe de volledige potentie van aquifers op een duurzame manier kan worden benut voor bodemenergie. In dit proefschrift zijn methoden voor governance, ontwerp en planning van bodemenergiesystemen gepresenteerd. Daarnaast is ook vastgesteld waar in de wereld zowel geschikte aquifers als klimatologische omstandigheden zijn voor te toepassing van bodemenergie; de toekomstige hot-spots voor bodemenergie, waar deze methoden nodig zijn.

De ontwerpmethoden die zijn gepresenteerd zorgen voor doelmatiger gebruik van de ondergrond en hogere efficiĆ«ntie van de individuele systemen. De resultaten laten ook zien dat in gebieden met veel gebouwen de ontwikkelde methoden voor planning en ordening van bodemenergiesystemen zorgen ervoor dat er in een gebied veel meer energie wordt bespaard door op een duurzame manier meer systemen te accommoderen dan onder de huidige praktijk wordt gedaan en is toegestaan. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

/* */