Promotie J.P.T. van der Gun: multimodaal transport

24 mei 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Multimodal Transportation Simulation for Emergencies using the Link Transmission Model. Promotor: Prof.dr.ir. B. van Arem (CiTG).

Stedelijke vervoerssystemen kunnen worden verstoord door een breed scala aan noodsituaties, resulterend in beheersproblemen voor vervoersautoriteiten. In dit proefschrift ontwikkelen we simulatiemethoden waarmee dergelijke problemen kunnen worden onderzocht en voorgestelde beheersplannen kunnen worden geƫvalueerd. Na het vaststellen van modeleisen formuleren we een methodologisch raamwerk gebruikmakend van agent-gebaseerde keuzemodellen op basis van normale activiteiten-reispatronen tezamen met multimodale macroscopische dynamischnetwerkbeladingsmodellen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de rekenkundige efficiƫntie en de nauwkeurigheid van de verkeersstromen bij de koppeling van beide modellen. We ontwikkelen ook uitbreidingen van het Linktransmissiemodel, wat gebruikt kan worden als dynamischnetwerkbeladingsmodel binnen het raamwerk, om om te gaan met complexere fundamentele diagrammen inclusief eventuele capaciteitsvallen, niet-lege wegen bij aanvang van de simulatie, en wijzigingen in omgevingscondities of verkeersmanagement gedurende de simulatie. Onze methodologische verbeteringen worden getest in drie casestudies betreffende een verkeersongeval op de snelweg, een verstoring van metro en tram met adaptieve busbrugdiensten, en een multimodale evacuatie van een stad.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

/* */