Promotie P.D.C. Anker: radiospectrum

07 mei 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Radio spectrum management: from government to governance. Promotor: Prof.dr. J.P.M. Groenewegen (TBM).

Dit onderzoek gaat over de rol van de overheid in het beheer van het radiospectrum. Hoewel de huidige literatuur suggereert dat het vermijden van schadelijke interferentie en het realiseren van economisch efficiƫnt gebruik van het radiospectrum de belangrijkste drijfveren zijn, heeft analyse van historische casussen aangetoond dat het realiseren en beschermen van publieke belangen een cruciale rol heeft gespeeld, inclusief de realisatie van specifieke doelstellingen van het industriebeleid. Een herziening van het beheer van het radiospectrum wordt voorgesteld op basis van de verkregen inzichten en voortbouwend op het institutionele analyse- en ontwerpraamwerk van Ostrom et al., gecombineerd met competitieve markttheorie. Hiermee wordt in essentie de volgende (en waarschijnlijk laatste) stap in het liberaliseringsproces gezet. De voorgestelde herziening herdefinieert het beheer van het radiospectrum van een van bovenaf door de overheid gecontroleerd proces naar een bottom-up beheersproces in een omgeving met meerdere spelers. De rol van de overheid verschuift van een controller van het proces naar een rol m.b.t marktontwerp, monitoring en facilitering.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.