Promotie T.R. Kol: virtuele werelden

04 mei 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Representing Large Virtual Worlds. Promotor: Prof.dr. E. Eisemann (EWI).

De alomtegenwoordigheid en de groeiende complexiteit van grote virtuele werelden in computergraphics vereist efficiënte representaties. Dit betekent dat we slimme oplossingen nodig hebben voor zowel de onderliggende opslag van complexe omgevingen, als hun visualisatie. Hoe de virtuele wereld het best wordt opgeslagen, en hoe deze vervolgens optimaal aan de gebruiker wordt weergegeven, ligt aan het doel van de toepassing. In dit opzicht identificeren we de volgende drie visuele representaties, welke verschillend, maar niet wederzijds exclusief zijn. Realistische representaties richten zich op natuurkundig correcte resultaten, terwijl illustratieve weergavetechnieken juist gebruikerstaken faciliteren, vaak gerelateerd aan een verbeterde begrijpelijkheid. Artistieke methodes ten slotte stellen gebruikers in staat tot een hoge graad van expressiviteit voor toepassingen waar esthetiek van belang is. Elk van deze richtingen biedt een scala aan mogelijkheden. Ons doel in dit proefschrift is het bieden van oplossingen voor strategisch gekozen uitdagingen voor alle drie de visuele richtingen, en tevens de onderliggende representatie van de virtuele wereld. Om precies te zijn faciliteren we de opslag van scènes met een hoeveelheid aan details die voorheen niet haalbaar was, door middel van een op voxels gebaseerde compressiemethode. Verder simuleren we realistiche belichting op een efficiënte manier door een scène voor een groot aantal virtuele lichtbronnen weer te geven. Daarnaast presenteren we een methode die de begrijpelijkheid verbetert in visualisaties van modellen van steden, door te helpen met navigatietaken. Ten slotte faciliteren we artistieke aanpassingen aan lichtstralen, een veelvuldig toegepast atmosferisch fenomeen dat voorheen moeilijk te bewerken was. Met onze oplossingen voor het opslaan en weergeven van virtuele omgevingen maken we een stap richting verbeterde representaties van grote virtuele werelden, wat ons in staat stelt tot het genereren van mooie, realistische en informatieve afbeeldingen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.