Promotie Z. Wei: spoorwegen

22 mei 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Modeling and Monitoring of Dynamic Wheel-Rail Interaction at Railway Crossing. Promotor 1: Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. Z. Li (CiTG).

Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te krijgen in de dynamische interactie tussen de trein en het wissel. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar het wiel-rail contact, maar ook naar prestaties van het wissel en het monitoren van de conditie. Het eerste deel van deze dissertatie zoomt in op het wiel-rail contact en de bijbehorende slijtage. Een driedimensionaal eindige elementen model is ontwikkeld om de passage van een wielstel door een wissel te simuleren. In het tweede deel van deze dissertatie wordt een methode gepresenteerd om de prestaties van puntstukken over langere tijd te evalueren. Voor deze methode zijn het 3D profiel en de hardheid van het wissel met een lange staat van dienst gemeten en deze data is gecombineerd met het eindige elementen model. De resultaten van het gesimuleerde wiel-rail contact worden opnieuw gebruikt om de plastische vervorming en slijtage te voorspellen. In het derde deel worden de karakteristieke dynamische eigenschappen van het wiel-rail contact in wissels geanalyseerd. Hiervoor zijn de aspotversnellingen gemeten van een treinpassage over een nieuw puntstuk, waarbij verschillende parameters zijn gevarieerd. Ook is er een impact test gedaan met een geïnstrumenteerde meethamer. Op basis van beide metingen zijn de karakteristieke frequenties van de aspotversnellingen vergeleken met de eigenfrequenties van het puntstuk. Een haalbaarheidsstudie voor het gebruik van aspotversnellingen als conditie monitoring in wissels is gedaan in het vierde deel van deze dissertatie. Hiervoor zijn verschillende metingen gedaan op zowel nieuwe als gebruikte puntstukken. Door deze data te correleren is een algoritme ontworpen waarmee de degradatie op basis van aspotversnellingen kan worden bepaald.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

/* */