Promotie C.D. Versteylen: staal

22 juni 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Modelling self-healing creep steels. Promotor 1: Prof.dr. E.H. Brück (TNW); Promotor 2: Dr.ir. N.H. van Dijk (TNW); Promotor 3: Dr.ir. M.H.F. Sluiter (3mE).

Staal dat belast wordt bij hoge temperatuur kan kruipen; een tijdsafhankelijke vervorming. Deze vervorming leidt tot de vorming van kruipholtes en uiteindelijk tot defecten. De relatief nieuwe aanpak van zelfherstellende materialen kan worden toegepast om de schade in het staal te voorkomen. Bij zelfherstellend staal, is experimenteel gedemonstreerd dat een oververzadigde oplossing van bijvoorbeeld koper of goud de levensduur van het staal significant kan verlengen. In dit project is een computationele aanpak gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het zelfherstellende mechanisme en de verkenning van potentiële zelfherstellende oplossingsatomen. Een ab intio studie van diffusie van opgeloste atomen in bcc ijzer is voltooid om de diffusieconstanten te verkrijgen van 28 verschillende elementen in bcc ijzer. Het gedrag van atomen in oplossing die segregeren naar een kruipholte is bestudeerd met behulp van een eindige elementen analyse. Op deze manier is het relatieve belang van diffusie door de korrel en over de korrelgrens, afhankelijk van de relatieve sterkte van die diffusiviteiten en de relatieve maat van de kruipholtes bestudeerd. Het zelfherstellende proces hangt af van de sterkte van de diffusieflux van opgeloste atomen door de korrel, in combinatie met de hoeveelheid opgeloste atomen. De link tussen de groei van de kruipholte en de vervormingssnelheid gedurende kruip laat zien dat het zelfherstellende proces ook een positief effect heeft op de weerstand tegen kruipvervorming van de legering op hoge temperaturen. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.