Promotie E. Gillebaart: vleugels

21 juni 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Towards Geometrically Consistent Aerostructural Optimisation of Composite Aircraft Wings. Promotor: Prof.dr. C. Bisagni (LR).

Multidisciplinaire optimalisatie raamwerken voor het gelijktijdig optimaliseren van de aerodynamica en constructie van vliegtuigvleugels gebruiken gewoonlijk een aantal verschillende geometrieën en discretisaties voor optimalisatie en analyse. Dit vereist extra rekenkracht voor de uitwisseling van data tussen de modellen, het veroorzaakt afwijkingen tussen de modellen die invloed kunnen hebben op het optimalisatieproces en het limiteert de ontwerpvrijheid door de complexiteit van de discretisatiestappen.

Het doel van dit PhD project was om deze problemen weg te nemen door het ontwikkelen van een geometrisch consistent optimalisatie raamwerk voor gelijktijdige optimalisatie van de aerodynamica en constructie tijdens de voorontwerp fase van conventionele en onconventionele vliegtuig vleugels. Door het isogeometrische concept aan te roepen, kan de computer-aided design (CAD) geometrie in alle fases van de optimalisatie en analyse gebruikt worden. Dit resulteert in een optimalisatie raamwerk dat geen discretisatiestappen of complexe uitwissel-algoritmes nodig heeft. De CAD geometrie voorziet bovendien in de mogelijkheid om de vorm van de vleugel vloeiend aan te passen over een breed bereik en vormt dus een goede basis voor uitgebreide vleugelvorm optimalisatie.

Het concept is succesvol toegepast op de optimalisatie van de maximum lift coëfficiënt van een tweedimensionaal vleugelprofiel. Bij de toepassing van het concept voor de optimalisatie van driedimensionale vleugels zijn een aantal uitdaging naar voren gekomen die opgelost moeten worden voordat de voordelen van het concept volledig benut kunnen worden. Potentiële oplossingen voor deze tekortkomingen zijn voorgesteld.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.