Promotie H.J. Tol: shear flows

04 juni 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Finite-dimensional approximation and control of shear flows. Promotor: Prof.dr. F. Scarano (LR).

Systeem theoretische regeltechnieken kunnen aanzienlijk bijdragen aan zowel het begrijpen en het besturen van luchtstromingen. Aerodynamische systemen worden beschreven door de Navier-Stokes vergelijkingen welk continu zijn in zowel de tijd als ruimte wat resulteert in systemen met een oneindige dimensie. Voor het toepassen van regeltechnieken is het de gewoonte om de oneindige dimensie te benaderen wat resulteert in een eindig systeem. Huidige technieken voor deze reductie-stap zijn empirisch wat resulteert in modellen die gevoelig zijn voor de experimentele of simulatie condities. Dit proefschrift presenteert een nieuw raamwerk voor zowel de eindige benadering en de besturing van aerodynamische systemen op basis van alleen de vergelijkingen. De aanpak bestaat uit spatiale discretisatie van de vergelijkingen met balanced truncation voor het ontwerpen van lage orde regelaars die gebruikt kunnen worden in experimenten.  De benaderingstechnieken kunnen worden gebruikt om elke geschikte lineaire regelaar te ontwerpen. In deze studie zijn de regelaars ontworpen met behulp van H2 optimale regeltechnieken om rekening te houden met externe verstoringen en meetruis. Het raamwerk is toegepast op laminaire grenslaag stromingen over vlakke platen om transitie naar turbulente stroming te vertragen en de weerstand te verlagen. De regelaars zijn met succes getest in de verticale windtunnel aan de TU Delft. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.