Promotie J. van der Horst: tomografie

14 juni 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

High-resolution deep-tissue quantitative optical tomography. Promotor: Prof.dr.ir. L.J. van Vliet (TNW).

Optische beeldvorming is een van de belangrijkste instrumenten in biologisch en medisch onderzoek. Het doel van dit werk is om technieken te ontwikkelen voor 3D optische beeldvorming van troebele media die een hoge resolutie en hoog contrast bieden in weefsel.

Lichtverstrooiing verslechtert de resolutie en het contrast van OPT beelden van biologisch weefsel omdat fotonen door verstrooiing interacteren met een groter volume aan materiaal. Om deze problemen te voorkomen, hebben we een nieuwe interferometrische techniek ontwikkeld voor optische beeldvorming diep in weefsels op basis van transmissie optische coherentietomografie (OCT). Uit transmissie OCT-metingen met vanuit verschillende laterale posities en hoeken, worden kwantitatieve 3D beelden van de optische eigenschappen gereconstrueerd met behulp van tomografische reconstructietechnieken. We noemden deze nieuwe beeldvormingsmodaliteit optische coherentie projectie tomografie (OCPT). OCPT combineert gevoelige heterodyne detectie met sterke onderdrukking van verstrooide fotonen met behulp van coherentie-selectie, confocale selectie en reistijdselectie. Onze nieuwe beeldvormingsmodaliteit maakt optische beeldvorming van millimetergrote objecten mogelijk met kwantitatief contrast en resoluties rond 10 micrometer.

Daarnaast hebben we ons gericht op het verbeteren van de resolutie in optische tomografiesystemen. We hebben een beschrijving van de ruimtelijk-variabele resolutie in optische tomografie afgeleid op basis van de door-focus punt spreidingsfunctie van het beeldvormingssysteem dat wordt gebruikt om de projecties te registreren. Op basis van het door ons theoretisch afgeleide resolutiemodel is een deconvolutiefilter ontwikkeld voor correctie van de ruimtelijk afwijkende resolutie in de tomografische beelden. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.