Promotie J.J. Hoozemans: VLIW-processor

21 juni 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Targeting static and dynamic workloads using a reconfigurable VLIW processor. Promotor: Prof.dr.ir. K.L.M. Bertels (EWI).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.