Promotie K. Xi: power system stability

20 juni 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Power system stability and frequency control for transient performance improvement. Promotor 1: Prof.dr.ir. H.X. Lin (EWI); Promotor 2: Prof.dr.ir. J.H. van Schuppen (EWI).

Het elektriciteitsnetwerk is de afgelopen twintig jaar enorm veranderd door het toegenomen aandeel van windturbines en zonnepanelen in de totale energieproductie.Deze hernieuwbare energiebronnen leveren een vermogen dat fluctueert door veranderende en onzekere weersomstandigheden. Dit leidt op zijn beurt weer tot fluctuaties in de frequentie van de geleverde netspanning.  Om toch een stabiele vermogenslevering waarin gebruikt en opgewekt vermogen in evenwicht zijn te kunnen garanderen, zijn  efficiënte regelalgoritmen noodzakelijk.Bestaande algoritmen kunnen leiden tot extra oscillaties in de netspanningsfrequentie die de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk in gevaar brengen.   

In dit promotieproject stellen we nieuwe algoritmen voor om de netspanningsfrequentie van grote hoogspanningsnetwerken te regelen.  Deze algoritmen, die tevens geschikt zijn voor netwerken met een hiërarchische structuur, presteren beter in het op elkaar afstemmen van consumptie en productie van elektriciteit en voorkomen de extra oscillaties in de frequentie van de netspanning. Daarnaast bestuderen we de effecten van netwerktopologie op de stabiliteit van het functioneren van het elektriciteitsnetwerk d.m.v. energiebarrières in niet-lineaire systemen. Uit deze studie blijkt dat de aanwezigheiden van kleine ringvorminge structuren in het het netwerk de stabiliteit van elektriciteitsnetwerk ten goede komen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.